GH Care biedt onderscheidende zorg aan vrouwen van 40+ die met specifieke levensfase-problematiek in het arbeidsproces zitten.

 

GH Care heeft zich ten doel gesteld om begeleidings-trajecten binnen uw organisatie aan te bieden voor vrouwen van 40+. Wij pretenderen het ziekteverzuim terug te dringen van vrouwen die te maken hebben met levensfase-problematiek. Wanneer een werkneemster een beter lichamelijk en mentaal welbevinden ervaart, zal de “werk-tevredenheid” vergroot worden voor zowel vrouwen van 40+ als de organisatie.

 

GH Care verpleegkundigen hebben de deskundigheid om voor de belangen van deze specifieke groep vrouwen binnen bedrijven op te komen. Naast het begeleiden en ondersteunen van vrouwen van 40+ is het van cruciaal belang dat directie, managers, leidinggevenden en ARBO-diensten betrokken worden in het traject.

 

GH Care is zich bewust dat het randvoorwaarden scheppend werken alleen dan beklijft als het geborgen wordt binnen de organisatiestructuur. Intern gezien is het belangrijk te letten op de samenhang tussen enerzijds werk-bevrediging, zinvolheid en passie, en anderzijds op kwaliteit, efficiency en productiviteit. Deze unieke manier van benaderen maakt dat het slagingspercentage om het ziekteverzuim daadwerkelijk te doen dalen aanzienlijk wordt vergroot. Het zal uiteindelijk resulteren dat de vrouw meer kwaliteit van leven ervaart waardoor geheel of gedeeltelijk het arbeids-plezier weer ervaren wordt en het ziekteverzuim zal afnemen.

Copyright GH Care 2014